ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
510100015100561051510056 วัดป่ายาง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100025100391051510039 วัดสันต้นธง ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 1118 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100045100411051510041 บ้านศรีย้อย ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 1688 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100055100571051510057 บ้านสันมะนะ ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100065100581051510058 วัดจักรคำภิมุข ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100075100421051510042 อนุบาลลำพูน ในเมืองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 162451 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
510100085100111051510011 วัดขี้เหล็ก บ้านกลางเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 24612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510100125100381051510038 ตำบลบ้านแป้น บ้านแป้นเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 23211 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100185100491051510049 วัดล่ามช้าง ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100195100501051510050 วัดประตูป่า ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100205100511051510051 บ้านศรีสุพรรณ ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100225100221051510022 วัดสันป่าสัก ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2188 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100235100231051510023 วัดห้วยม้าโก้ง ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100245100241051510024 วัดน้ำพุ ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6310 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100255100251051510025 วัดหนองซิว ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100285100091051510009 วัดศรีดอนตัน มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100305100051051510005 บ้านสันป่าเหียง มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 1819 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100315100061051510006 วัดสันคะยอม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100345100011051510001 บ้านมะเขือแจ้ มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 1468 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100355100021051510002 วัดเหมืองกวัก มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100365100031051510003 บ้านฮ่องกอม่วง มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100375100041051510004 วัดบ้านแจ่ม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100385100521051510052 วัดศรีบังวัน ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100395100531051510053 ตำบลริมปิง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100425100431051510043 บ้านเวียงยอง เวียงยองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100445100451051510045 วัดป่าแดด เวียงยองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100475100201051510020 วัดหนองหล่ม ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100485100211051510021 วัดทุ่งยาว ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 329 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100495100131051510013 บ้านจำบอน ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100515100161051510016 วัดบ้านม้า ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100525100461051510046 บ้านหนองช้างคืน หนองช้างคืนเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100555100371051510037 วัดหนองเหียง หนองหนามเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100565100301051510030 บ้านหนองหนาม หนองหนามเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100595100651051510065 บ้านต้นผึ้ง เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 1039 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100605100661051510066 วัดเหมืองง่า เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2129 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100615100671051510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100645100741051510074 วัดกู่เส้า เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100655100701051510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 1218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100665100711051510071 บ้านห้วยส้ม เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100675100721051510072 วัดป่าตึงเชตวัน เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100685100731051510073 วัดต้นโชค เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100705100601051510060 อนุบาลเมืองลำพูน อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 41718 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
510100715100611051510061 บ้านป่าเส้า อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100725100621051510062 เชตวันหนองหมู อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100735100631051510063 วัดฮ่องกอก อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 779 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100745100641051510064 วัดชัยสถาน อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100765102241051510224 บ้านหมื่นข้าว ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 105 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100775102251051510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1438 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100785102261051510226 วัดทากาศ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100795102271051510227 บ้านดอยคำ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1618 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100815102301051510230 บ้านป่าเลา ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100825102311051510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 265 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100835102321051510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100845102331051510233 บ้านศรีป้าน ทาขุมเงินแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1499 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100885102371051510237 บ้านแม่เมย ทาขุมเงินแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1688 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100935102231051510223 บ้านเหมืองลึก ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 739 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100945102211051510221 บ้านหนองยางไคล ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 988 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100965102021051510202 บ้านทาปลาดุก ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100975102031051510203 บ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100995102051051510205 บ้านทาสองท่า ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101025102081051510208 บ้านทาป่าสัก ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101035102091051510209 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101055102441051510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 197 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101065102411051510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101075102421051510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101085102401051510240 บ้านปงแม่ลอบ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101105102141051510214 บ้านหล่ายทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101115102151051510215 บ้านศาลาแม่ทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101135102171051510217 บ้านร้องเรือ ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 1699 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101145102181051510218 บ้านดงสารภี ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101155102191051510219 วัดอรัญญาราม ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101175102111051510211 บ้านผาตั้ง ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 607 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101185102121051510212 บ้านดอยแก้ว ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 1259 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101195100971051510097 บ้านหนองบัว ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 948 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101205100981051510098 บ้านหนองเกิด ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101235101101051510110 บ้านห้วยไฟ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101245101111051510111 บ้านน้ำย้อย นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1128 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101265101131051510113 บ้านโป่งรู นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1169 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101275101141051510114 บ้านโทกน้ำกัด นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101285101151051510115 วัดนครเจดีย์ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1149 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101295101161051510116 วัดหนองสมณะ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101305101061051510106 บ้านป่ารกฟ้า น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101315101071051510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1448 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101325101081051510108 วัดน้ำดิบ น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1868 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101335101091051510109 บ้านห้วยอ้อ น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101345101021051510102 บ้านไร่ดง น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101375101051051510105 บ้านหนองผ้าขาว น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101395100941051510094 วัดเจดีย์สามยอด บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101405100921051510092 วัดบ้านเรือน บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101425100901051510090 บ้านหนองดู่ บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101435100911051510091 วัดบ้านเหล่า บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101445100951051510095 วัดบ้านก้อง ปากบ่องป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7810 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101465100761051510076 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101475100771051510077 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101485100751051510075 บ้านป่าซาง ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 1428 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101495100881051510088 บ้านสะปุ๋ง ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 599 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101515100871051510087 บ้านป่าตาล ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101545100851051510085 วัดช้างค้ำ มะกอกป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1009 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101565100821051510082 บ้านกองงาม แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101575100801051510080 วัดบ้านดอน แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101585100811051510081 บ้านหนองเงือก แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101595100781051510078 วัดป่าบุก แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101605100791051510079 บ้านดอนตอง แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101615102671051510267 วัดบ้านธิ บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101625102681051510268 วัดสันทราย บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 1229 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101635102691051510269 วัดป่าสัก บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101665102721051510272 วัดศรีดอนชัย บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101685102741051510274 บ้านห้วยไซ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 16912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101705102761051510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20512 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101725103101051510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ