จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด2,4417,86782411,132
พุทธ2,4107,75881510,983
อิสลาม823233
คริสต์577688
ซิกส์----
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ189128
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1635-51
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ1635-51
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด2586-111
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พุทธ2586-111
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อิสลาม----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 คริสต์----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซิกส์----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด21147-168
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พุทธ21147-168
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อิสลาม----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 คริสต์----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซิกส์----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พุทธ----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อิสลาม----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 คริสต์----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซิกส์----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พุทธ----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อิสลาม----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 คริสต์----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซิกส์----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด2801,344-1,624
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พุทธ2801,333-1,613
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อิสลาม-5-5
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 คริสต์-6-6
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซิกส์----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด6114045246
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ5913545239
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม23-5
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์-2-2
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด23209-232
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ23206-229
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม-2-2
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ-1-1
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1528-43
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ1528-43
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด9542285
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ9542285
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด70148-218
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ68147-215
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม21-3
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด827-35
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ826-34
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์-1-1
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด5312763
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ5312763
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด329951182
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ329850180
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์-112
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด59122-181
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ59122-181
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด3910554198
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ3910554198
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด25121-146
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ25120-145
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์-1-1
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด149139144
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ149138143
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์--11
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1749-66
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ1749-66
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด2275-97
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ2275-97
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด279857182
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ279554176
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์-336
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พุทธ----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อิสลาม----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 คริสต์----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซิกส์----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด859-67
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พุทธ855-63
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อิสลาม-4-4
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 คริสต์----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซิกส์----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1248-60
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ720-27
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์428-32
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ1--1
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด523432
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ423431
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ1--1
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1964-83
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ1964-83
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด346441139
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ346439137
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม--22
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด167342131
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ167241129
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม-1-1
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ--11
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด4558-103
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ4558-103
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด51161-212
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ51161-212
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1657-73
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ1454-68
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์-2-2
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ21-3
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด2065-85
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ2063-83
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม-2-2
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด2695-121
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ2695-121
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด28492097
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ27492096
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ1--1
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด1424-38
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ1424-38
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด1044-54
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พุทธ1044-54
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อิสลาม----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 คริสต์----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซิกส์----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 พราหมณ์/ฮินดู----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด150267-417
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ150265-415
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์-2-2
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1556-71
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ1456-70
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ1--1
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด2742-69
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ2742-69
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด3641-77
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ3641-77
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พุทธ----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อิสลาม----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 คริสต์----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซิกส์----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด-10-10
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ-10-10
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด27116-143
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ27115-142
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม-1-1
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด20141-161
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ20141-161
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด64752105
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ64752105
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด719-26
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ719-26
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด628-34
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ628-34
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด21128-149
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ17128-145
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ4--4
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด38130-168
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ37128-165
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์11-2
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ-1-1
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด2152-73
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ2052-72
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม1--1
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด2375-98
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ2374-97
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ-1-1
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด718-25
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ718-25
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1711264193
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ1711264193
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1526-41
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ1526-41
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด109-19
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ109-19
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด1946-65
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ1946-65
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด1438-52
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ1438-52
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด258766178
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ258566176
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์-2-2
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด2154-75
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ2154-75
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด2572-97
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ2571-96
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ-1-1
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด59110-169
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ56109-165
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม1--1
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ21-3
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1146-57
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ1145-56
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ-1-1
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด245432110
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ245432110
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด753-60
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ753-60
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด3491-125
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พุทธ3491-125
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อิสลาม----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 คริสต์----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซิกส์----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2470-94
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ2470-94
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด219645162
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ219645162
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2290-112
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ2288-110
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม-1-1
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์-1-1
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2789-116
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ2765-92
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์-23-23
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ-1-1
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด731-38
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ731-38
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด3480-114
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ3480-114
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด1648-64
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ1648-64
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด25119-144
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ25119-144
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด53133-186
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ53131-184
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม-1-1
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์-1-1
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด12362169
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ12352067
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์-112
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1264-76
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ1263-75
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม-1-1
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด936-45
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ935-44
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์-1-1
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด523-28
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ523-28
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด10392978
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ10392978
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1135-46
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ1135-46
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด841-49
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ541-46
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ3--3
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด14128-142
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ14127-141
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์-1-1
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด2930-59
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ2629-55
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ31-4
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1348-61
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ1348-61
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด3268-100
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พุทธ3268-100
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อิสลาม----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 คริสต์----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซิกส์----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1443-57
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ1442-56
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม-1-1
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด423-27
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ423-27
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด558937181
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ558937181
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พุทธ----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อิสลาม----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 คริสต์----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซิกส์----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 พราหมณ์/ฮินดู----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1539-54
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พุทธ1539-54
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อิสลาม----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 คริสต์----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซิกส์----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 พราหมณ์/ฮินดู----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด3054-84
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พุทธ2854-82
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อิสลาม2--2
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ คริสต์----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซิกส์----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พราหมณ์/ฮินดู----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด3785-122
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พุทธ3785-122
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อิสลาม----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ คริสต์----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซิกส์----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พราหมณ์/ฮินดู----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด28100-128
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พุทธ28100-128
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อิสลาม----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ คริสต์----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซิกส์----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พราหมณ์/ฮินดู----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด2138-59
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พุทธ2138-59
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อิสลาม----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ คริสต์----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซิกส์----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พราหมณ์/ฮินดู----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด429037169
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พุทธ429037169
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อิสลาม----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ คริสต์----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซิกส์----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พราหมณ์/ฮินดู----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด4612039205
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พุทธ4612039205
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อิสลาม----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ คริสต์----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซิกส์----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ พราหมณ์/ฮินดู----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด821-29
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พุทธ821-29
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อิสลาม----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 คริสต์----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซิกส์----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 พราหมณ์/ฮินดู----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----


ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07