จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด2,4417,86782411,132
ไทย1,6576,2707048,631
กัมพูชา14-5
เกาหลีใต้-1-1
จีน-2-2
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน1--1
เมียนมา4911,1311061,728
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย----
ลาว13-4
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ17239512579
อื่นๆ118612181
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1635-51
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย1635-51
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด2586-111
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไทย1245-57
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 กัมพูชา----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เกาหลีใต้----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 จีน----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ญี่ปุ่น----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เนปาล----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ปากีสถาน----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เมียนมา730-37
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ฟิลิปปิน----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 มาเลเซีย----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ลาว----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เวียดนาม----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ศรีลังกา----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 สิงคโปร์----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินเดีย----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินโดนีเซีย----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ510-15
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ11-2
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด21147-168
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไทย20138-158
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 กัมพูชา----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เกาหลีใต้----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 จีน----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ญี่ปุ่น----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เนปาล----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ปากีสถาน----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เมียนมา19-10
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ฟิลิปปิน----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 มาเลเซีย----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ลาว----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เวียดนาม----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ศรีลังกา----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 สิงคโปร์----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินเดีย----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินโดนีเซีย----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไทย----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 กัมพูชา----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เกาหลีใต้----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 จีน----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ญี่ปุ่น----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เนปาล----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ปากีสถาน----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เมียนมา----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ฟิลิปปิน----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 มาเลเซีย----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ลาว----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เวียดนาม----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ศรีลังกา----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 สิงคโปร์----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินเดีย----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินโดนีเซีย----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไทย----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 กัมพูชา----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เกาหลีใต้----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 จีน----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ญี่ปุ่น----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เนปาล----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ปากีสถาน----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เมียนมา----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ฟิลิปปิน----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 มาเลเซีย----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ลาว----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เวียดนาม----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ศรีลังกา----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 สิงคโปร์----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินเดีย----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินโดนีเซีย----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด2801,344-1,624
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไทย2791,341-1,620
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 กัมพูชา1--1
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เกาหลีใต้----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 จีน----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ญี่ปุ่น----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เนปาล----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ปากีสถาน----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เมียนมา----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ฟิลิปปิน----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 มาเลเซีย----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ลาว----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เวียดนาม----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ศรีลังกา----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 สิงคโปร์----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินเดีย----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินโดนีเซีย----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-3-3
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด6114045246
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย399534168
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา1632755
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ213419
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ4--4
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด23209-232
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย17166-183
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา222-24
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ420-24
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ-1-1
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1528-43
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย821-29
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา56-11
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ11-2
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด9542285
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย6331756
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา321428
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ--11
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด70148-218
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย43104-147
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา1628-44
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ1016-26
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ1--1
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด827-35
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย410-14
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา310-13
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ17-8
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด5312763
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย3242047
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา1269
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-112
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ14-5
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด329951182
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย289444166
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา34714
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ1--1
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด59122-181
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย1355-68
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน1--1
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา2661-87
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ26-8
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ17--17
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด3910554198
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย18512594
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา14502690
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ1326
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ6118
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด25121-146
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย16101-117
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา817-25
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-3-3
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ1--1
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด149139144
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย118137129
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา29213
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ11-2
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1749-66
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย1214-26
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา330-33
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ14-5
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ11-2
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด2275-97
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย2069-89
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา13-4
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ13-4
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด279857182
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย249353170
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา1427
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ2-24
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ-1-1
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไทย----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 กัมพูชา----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เกาหลีใต้----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 จีน----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ญี่ปุ่น----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เนปาล----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ปากีสถาน----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เมียนมา----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ฟิลิปปิน----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 มาเลเซีย----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ลาว----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เวียดนาม----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ศรีลังกา----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 สิงคโปร์----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินเดีย----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินโดนีเซีย----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด859-67
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไทย-26-26
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 กัมพูชา----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เกาหลีใต้----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 จีน----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ญี่ปุ่น----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เนปาล----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ปากีสถาน----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เมียนมา427-31
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ฟิลิปปิน----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 มาเลเซีย----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ลาว----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 เวียดนาม----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ศรีลังกา----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 สิงคโปร์----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินเดีย----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อินโดนีเซีย----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ22-4
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อื่นๆ24-6
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1248-60
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย741-48
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา24-6
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ32-5
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ-1-1
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด523432
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย319426
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา11-2
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ12-3
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1964-83
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย1954-73
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา-8-8
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-2-2
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด346441139
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย11503394
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา169833
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ75-12
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด167342131
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย65839103
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา611320
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ32-5
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ12-3
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด4558-103
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย1226-38
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา1418-32
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ1314-27
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ6--6
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด51161-212
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย1689-105
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา2358-81
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว-1-1
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ49-13
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ84-12
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1657-73
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย532-37
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา523-28
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ22-4
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ4--4
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด2065-85
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย1759-76
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา23-5
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ12-3
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ-1-1
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด2695-121
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย1472-86
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา-1-1
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา718-25
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ54-9
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด28492097
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย19401978
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา97117
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ-1-1
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด1424-38
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย1322-35
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา12-3
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด1044-54
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไทย839-47
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 กัมพูชา----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เกาหลีใต้----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 จีน----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ซาอุดีอาระเบีย----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ญี่ปุ่น----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เนปาล----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ปากีสถาน----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เมียนมา24-6
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ฟิลิปปิน----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 มาเลเซีย----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ลาว----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 เวียดนาม----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ศรีลังกา----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 สิงคโปร์----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินเดีย----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อินโดนีเซีย----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อื่นๆ----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 ข้อมูลผิดปกติ----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 อายุนอกเกณฑ์----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด150267-417
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย149266-415
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา1--1
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ-1-1
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1556-71
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย421-25
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา333-36
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ62-8
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ2--2
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด2742-69
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย18-9
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา2134-55
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ4--4
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด3641-77
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย1420-34
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา2119-40
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ11-2
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ-1-1
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไทย----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 กัมพูชา----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เกาหลีใต้----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 จีน----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ญี่ปุ่น----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เนปาล----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ปากีสถาน----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เมียนมา----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ฟิลิปปิน----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 มาเลเซีย----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ลาว----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 เวียดนาม----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ศรีลังกา----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 สิงคโปร์----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินเดีย----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อินโดนีเซีย----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อื่นๆ----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด-10-10
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย-10-10
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด27116-143
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย27116-143
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด20141-161
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย20138-158
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา-3-3
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด64752105
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย64752105
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด719-26
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย719-26
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด628-34
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย628-34
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด21128-149
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย16125-141
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา53-8
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด38130-168
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย29112-141
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา917-26
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด2152-73
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย2145-66
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา-3-3
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-4-4
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด2375-98
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย942-51
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา416-20
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ815-23
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ22-4
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด718-25
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย512-17
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา24-6
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ-2-2
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1711264193
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย510163169
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา1111123
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1526-41
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย1526-41
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด109-19
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย109-19
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด1946-65
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย1946-65
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด1438-52
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย1438-52
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด258766178
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย258666177
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา-1-1
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด2154-75
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย1950-69
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้-1-1
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน-1-1
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา22-4
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด2572-97
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย2263-85
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ29-11
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ1--1
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด59110-169
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย939-48
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา-1-1
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา3632-68
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ1336-49
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ12-3
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1146-57
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย1142-53
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา-2-2
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ-1-1
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด245432110
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย225432108
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา1--1
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ1--1
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด753-60
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย753-60
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด3491-125
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไทย3488-122
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 กัมพูชา----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เกาหลีใต้----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 จีน----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ญี่ปุ่น----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เนปาล----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ปากีสถาน----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เมียนมา-2-2
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ฟิลิปปิน----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 มาเลเซีย----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ลาว----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 เวียดนาม----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ศรีลังกา----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 สิงคโปร์----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินเดีย----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อินโดนีเซีย----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อื่นๆ----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2470-94
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย2369-92
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา-1-1
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ1--1
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด219645162
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย209244156
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา-1-1
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา1315
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2290-112
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย843-51
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา1438-52
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว-1-1
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-8-8
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2789-116
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย1255-67
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา725-32
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ78-15
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ11-2
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด731-38
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย523-28
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา26-8
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-2-2
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด3480-114
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย2660-86
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา612-18
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ26-8
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ-2-2
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด1648-64
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย1133-44
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา110-11
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ45-9
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด25119-144
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย525-30
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา122-23
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ1260-72
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ712-19
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด53133-186
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย43118-161
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน-1-1
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา28-10
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ45-9
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ41-5
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด12362169
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย10351863
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา2125
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ--11
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1264-76
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย1162-73
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา12-3
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด936-45
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย834-42
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา-1-1
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว-1-1
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด523-28
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย523-28
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด10392978
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย9382976
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ11-2
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1135-46
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย1135-46
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด841-49
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย434-38
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา47-11
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด14128-142
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย14122-136
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา-5-5
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด2930-59
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย2124-45
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา84-12
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ-1-1
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1348-61
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย938-47
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา47-11
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-3-3
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด3268-100
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไทย3062-92
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 กัมพูชา----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เกาหลีใต้----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 จีน----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ญี่ปุ่น----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เนปาล----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ปากีสถาน----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เมียนมา-6-6
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ฟิลิปปิน----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 มาเลเซีย----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ลาว----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 เวียดนาม----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ศรีลังกา----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 สิงคโปร์----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินเดีย----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อินโดนีเซีย----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อื่นๆ1--1
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 อายุนอกเกณฑ์----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1443-57
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย1440-54
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา-2-2
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด423-27
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย320-23
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา12-3
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด558937181
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย548837179
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา-1-1
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไทย----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 กัมพูชา----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เกาหลีใต้----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 จีน----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ซาอุดีอาระเบีย----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ญี่ปุ่น----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เนปาล----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ปากีสถาน----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เมียนมา----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ฟิลิปปิน----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 มาเลเซีย----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ลาว----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 เวียดนาม----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ศรีลังกา----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 สิงคโปร์----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินเดีย----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อินโดนีเซีย----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อื่นๆ----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ข้อมูลผิดปกติ----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 อายุนอกเกณฑ์----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1539-54
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไทย1438-52
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 กัมพูชา----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เกาหลีใต้----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 จีน----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ซาอุดีอาระเบีย----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ญี่ปุ่น----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เนปาล----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ปากีสถาน----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เมียนมา----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ฟิลิปปิน----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 มาเลเซีย----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ลาว----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 เวียดนาม----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ศรีลังกา----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 สิงคโปร์----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินเดีย----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อินโดนีเซีย----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ11-2
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อื่นๆ----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ข้อมูลผิดปกติ----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 อายุนอกเกณฑ์----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด3054-84
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไทย-7-7
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ กัมพูชา----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เกาหลีใต้----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ จีน----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซาอุดีอาระเบีย----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ญี่ปุ่น----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เนปาล----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ปากีสถาน----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เมียนมา1728-45
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ฟิลิปปิน----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ มาเลเซีย----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ลาว----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เวียดนาม----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ศรีลังกา----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ สิงคโปร์----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินเดีย----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินโดนีเซีย----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไม่ปรากฎสัญชาติ115-16
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ124-16
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด3785-122
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไทย16-7
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ กัมพูชา----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เกาหลีใต้----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ จีน----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซาอุดีอาระเบีย----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ญี่ปุ่น----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เนปาล----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ปากีสถาน----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เมียนมา3671-107
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ฟิลิปปิน----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ มาเลเซีย----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ลาว----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เวียดนาม----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ศรีลังกา----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ สิงคโปร์----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินเดีย----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินโดนีเซีย----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไม่ปรากฎสัญชาติ-7-7
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ-1-1
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด28100-128
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไทย319-22
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ กัมพูชา----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เกาหลีใต้----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ จีน----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซาอุดีอาระเบีย----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ญี่ปุ่น----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เนปาล----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ปากีสถาน----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เมียนมา338-41
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ฟิลิปปิน----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ มาเลเซีย----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ลาว----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เวียดนาม----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ศรีลังกา----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ สิงคโปร์----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินเดีย----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินโดนีเซีย----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไม่ปรากฎสัญชาติ1742-59
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ51-6
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด2138-59
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไทย57-12
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ กัมพูชา----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เกาหลีใต้----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ จีน----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซาอุดีอาระเบีย----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ญี่ปุ่น----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เนปาล----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ปากีสถาน----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เมียนมา1328-41
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ฟิลิปปิน----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ มาเลเซีย----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ลาว----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เวียดนาม----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ศรีลังกา----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ สิงคโปร์----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินเดีย----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินโดนีเซีย----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไม่ปรากฎสัญชาติ-2-2
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ31-4
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด429037169
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไทย2391556
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ กัมพูชา----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เกาหลีใต้----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ จีน----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซาอุดีอาระเบีย----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ญี่ปุ่น----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เนปาล----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ปากีสถาน----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เมียนมา21362178
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ฟิลิปปิน----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ มาเลเซีย----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ลาว----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เวียดนาม----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ศรีลังกา----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ สิงคโปร์----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินเดีย----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินโดนีเซีย----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไม่ปรากฎสัญชาติ1814133
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ11-2
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด4612039205
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไทย3592385
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ กัมพูชา----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เกาหลีใต้----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ จีน----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ซาอุดีอาระเบีย----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ญี่ปุ่น----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เนปาล----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ปากีสถาน----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เมียนมา27551597
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ฟิลิปปิน----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ มาเลเซีย----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ลาว1--1
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ เวียดนาม----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ศรีลังกา----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ สิงคโปร์----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินเดีย----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อินโดนีเซีย----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ไม่ปรากฎสัญชาติ1618
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อื่นๆ14--14
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ ข้อมูลผิดปกติ----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ อายุนอกเกณฑ์----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด821-29
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไทย821-29
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 กัมพูชา----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เกาหลีใต้----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 จีน----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ซาอุดีอาระเบีย----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ญี่ปุ่น----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เนปาล----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ปากีสถาน----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เมียนมา----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ฟิลิปปิน----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 มาเลเซีย----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ลาว----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 เวียดนาม----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ศรีลังกา----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 สิงคโปร์----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินเดีย----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อินโดนีเซีย----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อื่นๆ----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ข้อมูลผิดปกติ----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 อายุนอกเกณฑ์----


ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07