แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2563สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
51010001วัดป่ายาง เมืองลำพูนริมปิง--7191315151817171------5181--11-34---3-3-1-3-75%
51010002วัดสันต้นธง เมืองลำพูนต้นธง--6119114114115116191181------11181-121-67---5-5-2-5-71%
51010004บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนต้นธง--111101161231291231301261------16881-121-910---8-8-2-8-80%
51010005บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนต้นธง---------------------------------0--------
51010006วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนต้นธง---------------------------------0--------
51010007อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนในเมือง4729831355208522562246254722062136------1,624461-12137175--3-70-73-2-73-97%
51010008วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนบ้านกลาง241191181241211211231241271151201101246121-121-1718---16-16-2-16-88%
51010012ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนบ้านแป้น--81151341401532201271351------2329----1-1314-1--13-14---14-100%
51010018วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนประตูป่า--------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
51010019วัดประตูป่า เมืองลำพูนประตูป่า--41111615121512181------4381-121-34---2-2-2-2-50%
51010020บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนประตูป่า--61317110181811111018181618511----1-56-1--5-6---6-100%
51010022วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนป่าสัก--271432331281291221151211------21891--11-1011---10-10-1-10-90%
51010023วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนป่าสัก--2161615141415131------358----1-23-1--2-3---3-100%
51010024วัดน้ำพุ เมืองลำพูนป่าสัก--51--61216141311016110111163101--11-45---4-4-1-4-80%
51010025วัดหนองซิว เมืองลำพูนป่าสัก--1711519120117121118114115115121118211--111-1516-1--14-15-1-15-93%
51010028วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนมะเขือแจ้--------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
51010030บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนมะเขือแจ้121291181241271201141201171------1819----1-1011-1--10-11---11-100%
51010031วัดสันคะยอม เมืองลำพูนมะเขือแจ้8115116112111115120124123118117119119812----1-1516-1--15-16---16-100%
51010034บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนมะเขือแจ้--91161181201161231241201------14681--11-910---9-9-1-9-90%
51010035วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนมะเขือแจ้--------------------------1--1---0+1--+1-11-
51010036บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนมะเขือแจ้--519113111119191241151151111131144111--11-1415---14-14-1-14-93%
51010037วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนมะเขือแจ้--819191111131517141------6681-121-45---3-3-2-3-60%
51010038วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนริมปิง--101121101161141101151101------978----1-56-1--5-6---6-100%
51010039ตำบลริมปิง เมืองลำพูนริมปิง--1111619114119119116121118122117118211----1-1516-1--15-16---16-100%
51010042บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนเวียงยอง--------------------------1-23---0+1-+2+3-33-
51010044วัดป่าแดด เมืองลำพูนเวียงยอง--11716110116151101121------678----1-45-1--4-5---5-100%
51010047วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนศรีบัวบาน--41817113151619181------6081--11-34---3-3-1-3-75%
51010048วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนศรีบัวบาน--3121414131812121----413291-121-23---1-1-2-1-33%
51010049บ้านจำบอน เมืองลำพูนศรีบัวบาน--91101101917191151141------8381--11-56---5-5-1-5-83%
51010051วัดบ้านม้า เมืองลำพูนศรีบัวบาน--17117110113112161131101131141141139111-121-1415---13-13-2-13-86%
51010052บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนหนองช้างคืน--51111111131121121131121121181121131111-121-1415---13-13-2-13-86%
51010055วัดหนองเหียง เมืองลำพูนหนองหนาม---------------------------------0--------
51010056บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนหนองหนาม--------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
51010059บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนเหมืองง่า161161131131121916110181------10391-121-67---5-5-2-5-71%
51010060วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนเหมืองง่า131161221341241281241251261------21291--11-1112---11-11-1-11-91%
51010061บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนเหมืองง่า--611011111315110111171------7381--11-45---4-4-1-4-80%
51010064วัดกู่เส้า เมืองลำพูนเหมืองจี้--121811111111019191151------8581-121-56---4-4-2-4-66%
51010065ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนเหมืองจี้--91171191161121191101191------1218----1-89-1--8-9---9-100%
51010066บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนเหมืองจี้--141141811218181815171518197111--11-56---5-5-1-5-83%
51010067วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนเหมืองจี้--41101616121314131------3881--11-23---2-2-1-2-66%
51010068วัดต้นโชค เมืองลำพูนเหมืองจี้--317111121711414161------548--111-34-1--2-3-1-3-75%
51010070อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนอุโมงค์402612492441552491401361431------41713--11112224-1-1-21-23-1-23-95%
51010071บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนอุโมงค์--61911011017111171111------718----1-45-1--4-5---5-100%
51010072เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนอุโมงค์--201716161519111151------6981-121-45---3-3-2-3-60%
51010073วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนอุโมงค์16191111719171717141------7791-121-45---3-3-2-3-60%
51010074วัดชัยสถาน เมืองลำพูนอุโมงค์--------------------------1--1---0+1--+1-11-
51010076บ้านหมื่นข้าว แม่ทาทากาศ--------2111312121------1051--11-12---1-1-1-1-50%
51010077บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทาทากาศ--81191261141181181211191------14381-121-910---8-8-2-8-80%
51010078วัดทากาศ แม่ทาทากาศ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
51010079บ้านดอยคำ แม่ทาทากาศ--31171301361211221161161------16181-121-910---8-8-2-8-80%
51010081บ้านป่าเลา แม่ทาทากาศ--115131813131161141111191221105111--11-67---6-6-1-6-85%
51010082บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทาทากาศ----7191313141----------2651-121-23---1-1-2-1-33%
51010083บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทาทากาศ--2141716171213131------3481-121-23---1-1-2-1-33%
51010084บ้านศรีป้าน แม่ทาทาขุมเงิน5110161191181211231221251------14991-121-1011---9-9-2-9-81%
51010088บ้านแม่เมย แม่ทาทาขุมเงิน--181201181231281121221271------1688--111-910-1--8-9-1-9-90%
51010093บ้านเหมืองลึก แม่ทาทาทุ่งหลวง219110161619171131111------7391-121-45---3-3-2-3-60%
51010094บ้านหนองยางไคล แม่ทาทาทุ่งหลวง--9114117110191131131131------9881-121-56---4-4-2-4-66%
51010096บ้านทาปลาดุก แม่ทาทาปลาดุก--6111514121112141------2581--11-23---2-2-1-2-66%
51010097บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทาทาปลาดุก--------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
51010099บ้านทาสองท่า แม่ทาทาปลาดุก--------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
51010102บ้านทาป่าสัก แม่ทาทาปลาดุก--6111111120112127116126116123125119311----1-1516-1--15-16---16-100%
51010103บ้านทาป่าเปา แม่ทาทาปลาดุก1111131412191313151------419----1-34-1--3-4---4-100%
51010105บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทาทาแม่ลอบ--81211111113131--------1971-121-12-----2--
51010106บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทาทาแม่ลอบ--9110161813110116131------658----1-45-1--4-5---5-100%
51010107บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทาทาแม่ลอบ--11131514171817171------5281--11-34---3-3-1-3-75%
51010108บ้านปงแม่ลอบ แม่ทาทาแม่ลอบ--131121181161151101161121191271201178111--11-1415---14-14-1-14-93%
51010110บ้านหล่ายทา แม่ทาทาสบเส้า--71141718110181101111------758----1-45-1--4-5---5-100%
51010111บ้านศาลาแม่ทา แม่ทาทาสบเส้า--12113113110116113112181------9781-121-56---4-4-2-4-66%
51010113บ้านร้องเรือ แม่ทาทาสบเส้า131191271221281141151121191------16991-121-1011---9-9-2-9-81%
51010114บ้านดงสารภี แม่ทาทาสบเส้า--31819161111617171------5781-121-34---2-2-2-2-50%
51010115วัดอรัญญาราม แม่ทาทาสบเส้า--141101814112191131818114110111011----1-67-1--6-7---7-100%
51010117บ้านผาตั้ง แม่ทาทาสบเส้า--71--91141101617171------6071-121-34---2-2-2-2-50%
51010118บ้านดอยแก้ว แม่ทาทาสบเส้า81131131191111181111151171------12591-121-910---8-8-2-8-80%
51010119บ้านหนองบัว ป่าซางท่าตุ้ม--1011411411717114112161------9481--11-56---5-5-1-5-83%
51010120บ้านหนองเกิด ป่าซางท่าตุ้ม--101111191131151171161161171101181162111--11-1415---14-14-1-14-93%
51010123บ้านห้วยไฟ ป่าซางนครเจดีย์--------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
51010124บ้านน้ำย้อย ป่าซางนครเจดีย์--8114114121117110119191------11281-121-67---5-5-2-5-71%
51010126บ้านโป่งรู ป่าซางนครเจดีย์9110181121151201141131151------11691--11-67---6-6-1-6-85%
51010127บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางนครเจดีย์--3141913131614161------388----1-23-1--2-3---3-100%
51010128วัดนครเจดีย์ ป่าซางนครเจดีย์9110115181101181141131171------11491-121-67---5-5-2-5-71%
51010129วัดหนองสมณะ ป่าซางนครเจดีย์--719171101519110171------6481-121-45---3-3-2-3-60%
51010130บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางน้ำดิบ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
51010131บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางน้ำดิบ--1718130132122114114171------1448----1-910-1--9-10---10-100%
51010132วัดน้ำดิบ ป่าซางน้ำดิบ--211321261251251221221131------1868----1-1011-1--10-11---11-100%
51010133บ้านห้วยอ้อ ป่าซางน้ำดิบ---------------------------------0--------
51010134บ้านไร่ดง ป่าซางน้ำดิบ--61615191316181516181716911----1-45-1--4-5---5-100%
51010137บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางน้ำดิบ---------------------------------0--------
51010139วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางบ้านเรือน---------------------------------0--------
51010140วัดบ้านเรือน ป่าซางบ้านเรือน--71516115113111191101------768----1-45-1--4-5---5-100%
51010142บ้านหนองดู่ ป่าซางบ้านเรือน--5141618151715151------458----1-34-1--3-4---4-100%
51010143วัดบ้านเหล่า ป่าซางบ้านเรือน--1141115151113181------288----1-23-1--2-3---3-100%
51010144วัดบ้านก้อง ป่าซางปากบ่อง--4161--1015171918191911117810----1-45-1--4-5---5-100%
51010146บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางป่าซาง--3181415171518161------468----1-34-1--3-4---4-100%
51010147บ้านล้องหนองหอย ป่าซางป่าซาง--2161618171618161------498----1-34-1--3-4---4-100%
51010148บ้านป่าซาง ป่าซางป่าซาง--8161151341191241191171------1428----1-910-1--9-10---10-100%
51010149บ้านสะปุ๋ง ป่าซางม่วงน้อย8117141517151616111------599----1-34-1--3-4---4-100%
51010151บ้านป่าตาล ป่าซางม่วงน้อย--51818151818191101------618----1-45-1--4-5---5-100%
51010154วัดช้างค้ำ ป่าซางมะกอก81811611019120111181101------1009----1-56-1--5-6---6-100%
51010156บ้านกองงาม ป่าซางแม่แรง--41101619191814171------578----1-34-1--3-4---4-100%
51010157วัดบ้านดอน ป่าซางแม่แรง--2121615141212141------278----1-23-1--2-3---3-100%
51010158บ้านหนองเงือก ป่าซางแม่แรง201161191201191121121911711411617118112----1-1516-1--15-16---16-100%
51010159วัดป่าบุก ป่าซางแม่แรง---------------------------------0--------
51010160บ้านดอนตอง ป่าซางแม่แรง--9161719161516161------548----1-34-1--3-4---4-100%
51010161วัดบ้านธิ บ้านธิบ้านธิ--161141111151111515171------848----1-56-1--5-6---6-100%
51010162วัดสันทราย บ้านธิบ้านธิ11113113114121117114171121------1229----1-910-1--9-10---10-100%
51010163วัดป่าสัก บ้านธิบ้านธิ--131151221201121101241121------1288----1-910-1--9-10---10-100%
51010166วัดศรีดอนชัย บ้านธิบ้านธิ--711411119131514161------598----1-34-1--3-4---4-100%
51010168บ้านห้วยไซ บ้านธิห้วยยาบ1611311312211511011811817110115112116912----1-1516-1--15-16---16-100%
51010170วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิห้วยยาบ16113117118122121123118118112114113120512----1-1617-1--16-17---17-100%
51010172บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทาทากาศ--2161514151313111------298----1-23-1--2-3---3-100%
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07