เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
51010001 วัดป่ายาง WADPAYANGเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510056payang2553@gmail.com
51010002 วัดสันต้นธง watsantonthongเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510039watsantonthong_school@hotmail.com
51010004 บ้านศรีย้อย Sriyoiเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1051510041&page=infosriyoischool1@gimail.com
51010005 บ้านสันมะนะ Bansanmanaเมืองลำพูน
51010006 วัดจักรคำภิมุข jakkampimookเมืองลำพูน
51010007 อนุบาลลำพูน anubanlanphunเมืองลำพูนwww.ablpn.ac.thanubanlamphun@gmail.com
51010008 วัดขี้เหล็ก Watkheelekเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510011watkl@hotmail.co.th
51010012 ตำบลบ้านแป้น tambonbanpanเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510038tb_banpan@hotmail.com
51010018 วัดล่ามช้าง wadlamchangเมืองลำพูนpraisri.praisri@gmail.com
51010019 วัดประตูป่า phatuphaเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510050pratoopa.school1@gamil.com
51010020 บ้านศรีสุพรรณ Bansrisuphunเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510051bansrisuphan@hotmail.com
51010022 วัดสันป่าสัก Wat Sanpasakเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510022sanpasak_school@hotmail.com
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง huaimakongเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510023huaimakong@hotmail.com
51010024 วัดน้ำพุ Watnampuเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105151002451010024@lpn1.go.th
51010025 วัดหนองซิว watnongsewเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510025watnongsewschool@gmail.com
51010028 วัดศรีดอนตัน WatsridontanเมืองลำพูนSri-donton @ hotmail.co
51010030 บ้านสันป่าเหียง Bansanpaheangเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1051510005&Area_CODE=5101&Username=sunpaheangsph283@hotmail.com
51010031 วัดสันคะยอม Wat Sankayom Schoolเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510006datasankayom2558@gmail.com
51010034 บ้านมะเขือแจ้ MAKHUAJAEเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510001datamkj5101003419@gmail.com
51010035 วัดเหมืองกวัก Muangkwakเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510002wmk189@hotmail.com
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง Hongkormaungเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510003HKM266@hotmail.co.th
51010037 วัดบ้านแจ่ม BANJAMเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510004banjam51010037@gmail.com
51010038 วัดศรีบังวัน Watsribungwanเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510052sribangwan@hotmail.com
51010039 ตำบลริมปิง Thambonrimpingเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1051510053&page=historyrimpingschool@gmail.com
51010042 บ้านเวียงยอง Banwiangyongเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510043banwiengyong@hotmail.co.th
51010044 วัดป่าแดด Watpadadเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510045watpadadschool.lp@gmail.com
51010047 วัดหนองหล่ม Watnonglomเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510020nonglomschool@gmail.com
51010048 วัดทุ่งยาว Thungyaoเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.phpty162.school@gmail.com
51010049 บ้านจำบอน jumbonเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510013jumboon.school@gmail.com
51010051 วัดบ้านม้า watbanmaเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510016watbanma.school@gmail.com
51010052 บ้านหนองช้างคืน BAN NONGCHANGKUENเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510046nckschool2016@gmail.com
51010055 วัดหนองเหียง Nonghiengเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510037vatnonghiang@hotmail.com
51010056 บ้านหนองหนาม Nong Nhamเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510030bannongnam@hotmail.com
51010059 บ้านต้นผึ้ง Bantonphungเมืองลำพูนidplan51010059@lpn1.go.th""btp-school@hotmail.com
51010060 วัดเหมืองง่า Watmuangngaเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105151006651010060@LPN1.GO.TH
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง Sriboonyean-Wangtongเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510067goodschool_sw@hotmail.com
51010064 วัดกู่เส้า Wat Ku Saoเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510074kusaoschool@gmail.com
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510070cmj2555@hotmail.com
51010066 บ้านห้วยส้ม Banhuaysomเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510071huaysom_lp@hotmail.com
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน watpatuengchetawanเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510072patueng_c@hotmail.com
51010068 วัดต้นโชค WATTONCHOKเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510073tonchok_lp@hotmail.com
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน ANUBANMAUGLUMPHUNเมืองลำพูนabmlpn.ac.th/index.phpanuban_mlp@hotmail.com
51010071 บ้านป่าเส้า banpasaoเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510061
51010072 เชตวันหนองหมู Chetawannongmoo Schoolเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510062ctwschool9@hotmail.com
51010073 วัดฮ่องกอก Hongkokเมืองลำพูนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510063hongkok_school@hotmail.com
51010074 วัดชัยสถาน wadchaisatanเมืองลำพูนdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510064watchaisathan.school@hotmail.com
51010076 บ้านหมื่นข้าว banhmunkhawแม่ทาmkschool2558@gmail.com
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ Banphaeyundoichaeแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510225pydc2010@gmail.com
51010078 วัดทากาศ Wattakad Schoolแม่ทาtakadschool@gmail.com
51010079 บ้านดอยคำ Bandoikham Schoolแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510227doikhamschool@gmail.com
51010081 บ้านป่าเลา banpalaoแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510230palao.school2018@gmail.com
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน palao padanแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510231
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ palao mesangiแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510232Banpalaoschool@gmail.com
51010084 บ้านศรีป้าน -แม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510233sripan10084@gmail.com
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510237maemoei.school@hotmail.com
51010093 บ้านเหมืองลึก banmuanglukแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510223MLschool2014@hotmail.com
51010094 บ้านหนองยางไคล Nong Yang Klaiแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510221nykschool@hotmail.com
51010096 บ้านทาปลาดุก Thapladuk schoolแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510202thapladukschool@gmail.com
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ Banthatungpai Schoolแม่ทา
51010099 บ้านทาสองท่า Banthasongta Schoolแม่ทาUbonkit2498@hotmail.com
51010102 บ้านทาป่าสัก THAPASAKแม่ทาdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510208tpsschool55@gmail.com
51010103 บ้านทาป่าเปา Banthapapaoแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510209thapapao@hotmail.com
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ pongmaelopแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510244pongmaelopschool@hotmail.com
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม HHแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510241huayhormschool@gmail.com
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง PongMaelorb Branch KhunKongแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510242
51010108 บ้านปงแม่ลอบ pongmaelopแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510240pongmaelopschool@hotmail.com
51010110 บ้านหล่ายทา Ban Laitaแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510214kruutonn44@gmail.com
51010111 บ้านศาลาแม่ทา salamaetha scoolแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510215bansalamaethashool@gmail.com
51010113 บ้านร้องเรือ rongrauschoolแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510217rongruea.lamphun@gmail.com
51010114 บ้านดงสารภี Dongsarapeeแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510218dongsarapee@gmail.com
51010115 วัดอรัญญาราม Wat Aranyaramแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510219aranyaramschool@gmail.com
51010117 บ้านผาตั้ง Phatangแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510211phatang.lpn1@gmail.com
51010118 บ้านดอยแก้ว Doikaew Schoolแม่ทาdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510212doikaew.lpn1@gmail.com
51010119 บ้านหนองบัว nongbua schoolป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510097nongbua360@hotmail.co.th
51010120 บ้านหนองเกิด Nonggerdป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510098admin@ng.ac.th
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางhf.pasang3.nethuayfai82@gmail.com
51010124 บ้านน้ำย้อย Bannamyoischoolป่าซางwww.ny.pasang3.netbny137@gmail.com
51010126 บ้านโป่งรู pongruป่าซางdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510113pongru1959@gmail.com
51010127 บ้านโทกน้ำกัด BANTOKNAMKADป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510114toknamkad@gmail.com
51010128 วัดนครเจดีย์ nakornchedeeป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510115nakornjd@gmail.com
51010129 วัดหนองสมณะ Wadnongsamanaป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510116nongsamana@hotmail.com
51010130 บ้านป่ารกฟ้า Pharokfaป่าซาง
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย Laopakoi Schoolป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510107LaopakoiSchool2494@gmail.com
51010132 วัดน้ำดิบ Wadnamdibป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510108surachet.ron@gmail.com
51010133 บ้านห้วยอ้อ BANHUAYORป่าซางhuayor@hotmail.com
51010134 บ้านไร่ดง Raidongschoolป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510102raidongschool@hotmail.com
51010137 บ้านหนองผ้าขาว nongphakao schoolป่าซางNPK51010137@gmail.com
51010139 วัดเจดีย์สามยอด watjedeesamyodป่าซาง
51010140 วัดบ้านเรือน Watbanruanป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510092watbanruan092@gmail.com
51010142 บ้านหนองดู่ Bannongduป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510090nds104@outlook.co.th
51010143 วัดบ้านเหล่า watbanloaป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510091watbanloa@gmail.com
51010144 วัดบ้านก้อง Wat Bankong Schoolป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095ban-kongsch2010@hotmail.com
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย Banchangkaownoi Schoolป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510076changkaownoi@gmail.com
51010147 บ้านล้องหนองหอย Banlongnonghoiป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510077
51010148 บ้านป่าซาง BANPASANGป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510075banpasang_school@hotmail.com
51010149 บ้านสะปุ๋ง bansapungป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510088sapongschool11@gmail.com
51010151 บ้านป่าตาล Patan Schoolป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510087pidsamai035@gmail.com
51010154 วัดช้างค้ำ CHANGKAM SCHOOLป่าซางdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510085makokcenter@gmail.com
51010156 บ้านกองงาม Bankongngamป่าซางdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510082
51010157 วัดบ้านดอน WATBANDONป่าซางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510080watbandonschool@outlook.co.th
51010158 บ้านหนองเงือก bannongnguakป่าซางdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510081nongnguak@gmail.com
51010159 วัดป่าบุก watpabookป่าซางdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510078
51010160 บ้านดอนตอง dontong schoolป่าซางdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510079Dontongschool@gmail.com
51010161 วัดบ้านธิ Wadbanthiบ้านธิhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510267wadbanthi_school@hotmail.com
51010162 วัดสันทราย Watsansaiบ้านธิdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510268watsansaischool@gmail.com
51010163 วัดป่าสัก Watpasak schoolบ้านธิhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510269wadpasak_school@hotmail.com
51010166 วัดศรีดอนชัย Watsridonchaiบ้านธิdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510272watsridonchai2015@gmail.com
51010168 บ้านห้วยไซ Banhuaysaiบ้านธิhttps://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510274ban_huaysai@windowslive.com
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ watpatueng-huayyabบ้านธิhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510276jiewchada@hotmail.com
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง banpalao poopangแม่ทาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510310