จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด2,4417,86782411,132
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี76--76
4 ปี492--492
5 ปี9632-965
6 ปี818365-1,183
7 ปี551,201-1,256
8 ปี231,299-1,322
9 ปี91,331-1,340
10 ปี31,260-1,263
11 ปี11,310-1,311
12 ปี-88771958
13 ปี1145242388
14 ปี-33266299
15 ปี-24202226
16 ปี-62531
17 ปี-41317
18 ปี--33
19 ปี--22
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1635-51
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี1--1
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี9--9
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี6--6
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี-5-5
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-4-4
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-7-7
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-6-6
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-5-5
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-8-8
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด2586-111
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 2 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 3 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 4 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5 ปี9--9
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 6 ปี151-16
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 7 ปี117-18
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 8 ปี-12-12
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 9 ปี-11-11
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 10 ปี-10-10
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 11 ปี-18-18
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 12 ปี-10-10
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 13 ปี-7-7
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 14 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 15 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 16 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 17 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 18 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 19 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปี----
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด21147-168
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 2 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 3 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 4 ปี2--2
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5 ปี15--15
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 6 ปี47-11
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 7 ปี-18-18
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 8 ปี-24-24
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 9 ปี-27-27
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 10 ปี-22-22
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 11 ปี-29-29
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 12 ปี-17-17
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 13 ปี-3-3
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 14 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 15 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 16 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 17 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 18 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 19 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปี----
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 2 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 3 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 4 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 6 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 7 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 8 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 9 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 10 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 11 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 12 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 13 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 14 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 15 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 16 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 17 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 18 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 19 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปี----
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 2 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 3 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 4 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 6 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 7 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 8 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 9 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 10 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 11 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 12 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 13 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 14 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 15 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 16 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 17 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 18 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 19 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปี----
51010006 วัดจักรคำภิมุข เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด2801,344-1,624
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 2 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 3 ปี15--15
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 4 ปี64--64
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5 ปี90--90
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 6 ปี11179-190
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 7 ปี-213-213
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 8 ปี-223-223
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 9 ปี-232-232
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 10 ปี-234-234
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 11 ปี-228-228
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 12 ปี-135-135
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 13 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 14 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 15 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 16 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 17 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 18 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 19 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปี----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด6114045246
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี9--9
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี15--15
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี14--14
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี208-28
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี113-14
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี-25-25
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี225-27
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-16-16
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-24-24
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-25631
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-31417
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี-11415
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี--88
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี--33
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด23209-232
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี2--2
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี11--11
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี1013-23
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี-37-37
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี-37-37
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-43-43
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-19-19
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-25-25
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-31-31
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-4-4
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010018 วัดล่ามช้าง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1528-43
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี1--1
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี8--8
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี6--6
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี-3-3
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-5-5
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-2-2
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-6-6
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-3-3
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-9-9
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด9542285
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี4--4
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี3--3
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี21-3
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี-5-5
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-8-8
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-11-11
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-13-13
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-8-8
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-538
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-257
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี-178
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี--44
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี--11
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี--11
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี--11
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด70148-218
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี9--9
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี31--31
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี2610-36
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี-24-24
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี131-32
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี227-29
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี123-24
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-14-14
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-13-13
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-4-4
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี-1-1
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี-1-1
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด827-35
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี1--1
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี31-4
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี41-5
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี-4-4
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี-1-1
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-5-5
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-4-4
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-7-7
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-2-2
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-1-1
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี-1-1
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด5312763
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี2--2
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี32-5
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี-4-4
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี-6-6
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-3-3
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-5-5
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-4-4
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-7512
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี--77
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี--99
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี--44
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี--22
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด329951182
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี4--4
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี15--15
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี125-17
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี18-9
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี-20-20
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-17-17
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-20-20
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-20-20
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-6511
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-31114
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี--2121
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี--1212
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี--11
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี--11
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010028 วัดศรีดอนตัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด59122-181
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี2--2
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี14--14
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี28--28
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี134-17
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี218-20
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี-23-23
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-18-18
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-25-25
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-13-13
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-16-16
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-3-3
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี-1-1
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี-1-1
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด3910554198
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี1--1
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี8--8
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี17--17
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี123-15
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี-9-9
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี113-14
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-16-16
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-19-19
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-23-23
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-13215
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-41519
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี--1616
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี-41115
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี-167
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี--44
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด25121-146
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี3--3
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี12--12
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี106-16
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี-14-14
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี-22-22
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-16-16
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-24-24
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-26-26
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-12-12
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-1-1
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010035 วัดเหมืองกวัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด149139144
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี1--1
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี5--5
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี82-10
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี-13-13
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี-7-7
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-18-18
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-13-13
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-26-26
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-9413
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-31215
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี--1414
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี--88
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี--11
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1749-66
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี1--1
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี5--5
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี8--8
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี16-7
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี16-7
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี16-7
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-8-8
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-7-7
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-10-10
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-5-5
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี-1-1
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด2275-97
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี6--6
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี8--8
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี61-7
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี212-14
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-14-14
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-15-15
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-9-9
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-14-14
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-9-9
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี-1-1
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด279857182
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี3--3
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี13--13
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี102-12
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี17-8
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-18-18
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-19-19
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-18-18
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-10-10
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-18422
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-51520
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี-12021
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี--1414
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี--33
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี--11
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 2 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 3 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 4 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 6 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 7 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 8 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 9 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 10 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 11 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 12 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 13 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 14 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 15 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 16 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 17 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 18 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 19 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปี----
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 นักเรียนทั้งหมด859-67
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 2 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 3 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 4 ปี1--1
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5 ปี1--1
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 6 ปี51-6
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 7 ปี14-5
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 8 ปี-12-12
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 9 ปี-11-11
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 10 ปี-4-4
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 11 ปี-11-11
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 12 ปี-9-9
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 13 ปี-5-5
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 14 ปี-2-2
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 15 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 16 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 17 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 18 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 19 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปี----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1248-60
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี5--5
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี31-4
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี24-6
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี26-8
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-12-12
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-3-3
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-7-7
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-10-10
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-3-3
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี-1-1
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี-1-1
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด523432
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี1--1
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี3--3
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี14-5
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี-2-2
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี-2-2
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-6-6
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-4-4
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-2-2
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-3-3
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี--44
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด1964-83
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี1--1
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี10--10
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี81-9
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี-10-10
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี-6-6
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-8-8
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-13-13
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-6-6
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-17-17
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-1-1
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี-1-1
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี-1-1
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด346441139
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี8--8
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี12--12
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี125-17
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี29-11
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี-13-13
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี-9-9
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี-7-7
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี-14-14
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี-516
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี-21214
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี--1919
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี--88
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี--11
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด167342131
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี1--1
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี5--5
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี95-14
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี19-10
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-10-10
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-14-14
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-9-9
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-13-13
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-12214
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-11011
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี--1515
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี--1212
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี--11
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี--22
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010055 วัดหนองเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010056 บ้านหนองหนาม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด4558-103
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี2--2
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี9--9
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี20--20
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี102-12
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี110-11
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี310-13
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-10-10
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-7-7
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-11-11
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-4-4
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-3-3
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี-1-1
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด51161-212
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี1--1
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี14--14
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี17--17
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี166-22
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี125-26
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-28-28
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี225-27
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-31-31
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-22-22
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-21-21
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-1-1
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี-1-1
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี-1-1
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1657-73
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี2--2
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี8--8
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี66-12
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี-5-5
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-15-15
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-3-3
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-13-13
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-11-11
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-4-4
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด2065-85
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี2--2
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี15--15
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี33-6
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี-10-10
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี-11-11
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-10-10
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-8-8
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-12-12
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-9-9
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-1-1
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี-1-1
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด2695-121
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี4--4
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี6--6
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี11--11
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี218-20
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี316-19
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-13-13
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-14-14
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-17-17
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-12-12
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-4-4
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี-1-1
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด28492097
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี5--5
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี10--10
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี102-12
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี17-8
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี111-12
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี17-8
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-10-10
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-5-5
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-527
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-145
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี--88
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี-156
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี--11
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด1424-38
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี1--1
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี8--8
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี52-7
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี-5-5
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี-5-5
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-2-2
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-5-5
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-3-3
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี-2-2
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 นักเรียนทั้งหมด1044-54
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 น้อยกว่า 2 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 2 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 3 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 4 ปี1--1
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 5 ปี4--4
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 6 ปี53-8
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7 ปี-8-8
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 8 ปี-3-3
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 9 ปี-12-12
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 10 ปี-8-8
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11 ปี-9-9
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 12 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 13 ปี-1-1
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 14 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 15 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 16 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 17 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 19 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปี----
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 20 ปีขึ้นไป----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด150267-417
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี10--10
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี53--53
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี48--48
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี3913-52
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี-54-54
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-48-48
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-49-49
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-36-36
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-40-40
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-27-27
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด1556-71
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี2--2
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี5--5
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี73-10
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี18-9
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-7-7
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-11-11
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-10-10
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-8-8
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-6-6
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-2-2
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี-1-1
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด2742-69
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี7--7
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี10--10
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี82-10
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี12-3
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี14-5
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-7-7
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-11-11
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-5-5
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-4-4
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-2-2
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี-2-2
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี-2-2
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี-1-1
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด3641-77
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี3--3
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี18--18
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี8--8
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี71-8
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี-6-6
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี-10-10
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี-5-5
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี-10-10
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี-4-4
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี-1-1
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี-1-1
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี-1-1
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี-1-1
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี-1-1
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 3 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 4 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 5 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 6 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 8 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 9 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 12 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 15 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 18 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 19 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปี----
51010074 วัดชัยสถาน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด-10-10
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-1-1
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-2-2
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-5-5
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-2-2
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด27116-143
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี2--2
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี12--12
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี1310-23
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-20-20
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-17-17
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-15-15
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-25-25
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-18-18
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-8-8
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี-3-3
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด20141-161
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี1--1
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี2--2
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี175-22
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-29-29
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-28-28
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-23-23
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-21-21
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-18-18
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-16-16
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี-1-1
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด64752105
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี3--3
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี31-4
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-3-3
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-8-8
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-2-2
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-3-3
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-16-16
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-14-14
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี--1818
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี--1212
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี--2222
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด719-26
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี1--1
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี64-10
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-8-8
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-3-3
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-4-4
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด628-34
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี2--2
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี4--4
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-7-7
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-6-6
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-7-7
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-2-2
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-1-1
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-5-5
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด21128-149
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี2--2
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี9--9
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี7--7
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี26-8
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี119-20
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-19-19
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-22-22
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-20-20
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-28-28
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-14-14
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด38130-168
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี7--7
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี16--16
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี123-15
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-21-21
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี120-21
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-25-25
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี117-18
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี127-28
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-14-14
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี-3-3
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด2152-73
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี2--2
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี1--1
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี13--13
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี53-8
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-7-7
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-3-3
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-8-8
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-11-11
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-13-13
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-7-7
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด2375-98
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี2--2
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี10--10
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี105-15
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-16-16
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี17-8
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-11-11
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-13-13
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-9-9
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-11-11
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี-2-2
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี-1-1
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด718-25
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี1--1
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี5--5
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี1--1
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-4-4
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-4-4
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-1-1
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-2-2
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-2-2
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-4-4
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี-1-1
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010099 บ้านทาสองท่า แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1711264193
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี1--1
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี5--5
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี42-6
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี213-15
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี518-23
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-18-18
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-25-25
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-22-22
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-12517
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี-22527
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี--1616
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี--1717
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี--11
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1526-41
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี2--2
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี9--9
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี1--1
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี32-5
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-3-3
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-5-5
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-5-5
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-4-4
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-3-3
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-4-4
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด109-19
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี3--3
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี6--6
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี1--1
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-1-1
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-1-1
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-2-2
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-2-2
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-3-3
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด1946-65
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี9--9
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี10--10
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-6-6
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-7-7
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-4-4
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-9-9
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-16-16
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-4-4
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด1438-52
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี11--11
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี3--3
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-5-5
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-4-4
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-7-7
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-9-9
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-6-6
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-7-7
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด258766178
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี21--21
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี42-6
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-16-16
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-16-16
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-15-15
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-11-11
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-16-16
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-11-11
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี--2525
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี--2121
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี--2020
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด2154-75
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี2--2
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี12--12
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี74-11
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-6-6
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-9-9
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-9-9
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-9-9
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-7-7
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-10-10
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด2572-97
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี3--3
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี11--11
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี113-14
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-14-14
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-12-12
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-16-16
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-9-9
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-13-13
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-5-5
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด59110-169
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี4--4
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี15--15
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี241-25
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี1610-26
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-10-10
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-23-23
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-12-12
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-16-16
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-17-17
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-14-14
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี-5-5
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี-1-1
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี-1-1
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด1146-57
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี3--3
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี87-15
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-2-2
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-9-9
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-7-7
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-8-8
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-7-7
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-6-6
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด245432110
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี5--5
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี12--12
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี71-8
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-8-8
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-7-7
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-12-12
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-6-6
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-8-8
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-8-8
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี-459
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี--1212
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี--1313
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี--22
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด753-60
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี3--3
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี3--3
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี12-3
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-10-10
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-14-14
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-11-11
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-5-5
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-6-6
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-5-5
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 นักเรียนทั้งหมด3491-125
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 4 ปี13--13
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5 ปี12--12
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6 ปี99-18
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 7 ปี-13-13
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8 ปี-14-14
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 9 ปี-14-14
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 10 ปี-11-11
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 11 ปี-18-18
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 12 ปี-12-12
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 13 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 15 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 16 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 17 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 18 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 19 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปี----
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 20 ปีขึ้นไป----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2470-94
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี4--4
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี11--11
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี93-12
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี-16-16
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-14-14
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-12-12
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-11-11
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-10-10
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-4-4
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด219645162
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี1--1
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี14--14
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี65-11
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี-15-15
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-16-16
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-16-16
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-17-17
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-15-15
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-12416
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี--1616
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี--1313
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี--1212
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010123 บ้านห้วยไฟ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2290-112
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี1--1
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี11--11
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี96-15
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี119-20
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-12-12
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-19-19
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-11-11
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-15-15
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-5-5
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-3-3
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด2789-116
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี1--1
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี8--8
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี10--10
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี53-8
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี311-14
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-11-11
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-16-16
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-11-11
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-14-14
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-9-9
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-8-8
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี-5-5
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี-1-1
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด731-38
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี4--4
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี23-5
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี16-7
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-1-1
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-6-6
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-7-7
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-5-5
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-2-2
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-1-1
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด3480-114
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี2--2
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี11--11
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี10--10
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี103-13
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี16-7
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-12-12
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-16-16
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-14-14
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-13-13
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-13-13
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-2-2
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี-1-1
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด1648-64
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี4--4
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี6--6
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี61-7
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี-6-6
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-6-6
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-8-8
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-9-9
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-8-8
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-8-8
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-2-2
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด25119-144
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี6--6
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี9--9
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี96-15
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี122-23
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-14-14
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-23-23
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-22-22
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-21-21
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-7-7
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-3-3
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี-1-1
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด53133-186
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี7--7
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี29--29
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี1610-26
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี129-30
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-17-17
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-23-23
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-25-25
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-21-21
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-6-6
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-2-2
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด12362169
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี3--3
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี6--6
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี3--3
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี-8-8
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-6-6
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-7-7
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-5-5
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-7-7
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-325
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี--99
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี--77
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี--22
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี--11
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010139 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1264-76
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี3--3
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี5--5
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี42-6
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-8-8
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-16-16
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-9-9
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-13-13
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-10-10
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-6-6
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด936-45
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี2--2
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี4--4
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี31-4
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-8-8
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-5-5
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-7-7
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-4-4
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-7-7
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-3-3
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี-1-1
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด523-28
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี1--1
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี4--4
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-4-4
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-4-4
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-3-3
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-2-2
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-7-7
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-2-2
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี-1-1
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด10392978
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี7--7
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี3--3
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-3-3
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-7-7
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-5-5
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-9-9
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-10-10
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-5611
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี--77
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี--1010
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี--66
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1135-46
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี4--4
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี7--7
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-4-4
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-5-5
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-7-7
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-7-7
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-7-7
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-5-5
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด841-49
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี1--1
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี1--1
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี62-8
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-8-8
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-3-3
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-9-9
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-5-5
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-8-8
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-5-5
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี-1-1
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด14128-142
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี2--2
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี7--7
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี55-10
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-19-19
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-33-33
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-22-22
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-22-22
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-15-15
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-12-12
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด2930-59
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี4--4
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี5--5
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี18--18
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี22-4
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-5-5
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-8-8
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-7-7
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-2-2
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-6-6
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1348-61
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี2--2
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี6--6
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี52-7
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-7-7
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-5-5
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-6-6
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-10-10
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-8-8
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-5-5
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี-2-2
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี-2-2
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี-1-1
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 นักเรียนทั้งหมด3268-100
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 3 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 4 ปี10--10
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5 ปี11--11
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 6 ปี112-13
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 7 ปี-9-9
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8 ปี-13-13
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9 ปี-16-16
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 10 ปี-12-12
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 11 ปี-9-9
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 12 ปี-6-6
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 13 ปี-1-1
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 15 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 16 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 17 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 18 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 19 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปี----
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 20 ปีขึ้นไป----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1443-57
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี2--2
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี2--2
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี102-12
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-6-6
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-9-9
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-11-11
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-4-4
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-6-6
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-5-5
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด423-27
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี3--3
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี-1-1
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี18-9
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-3-3
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-3-3
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-3-3
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-2-2
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-2-2
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี-1-1
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด558937181
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี5--5
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี23--23
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี14--14
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี137-20
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-16-16
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-20-20
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-12-12
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-11-11
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-14-14
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-9716
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี--1313
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี--1010
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี--55
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี--22
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 นักเรียนทั้งหมด----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 น้อยกว่า 2 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 3 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 4 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 5 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 6 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 7 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 8 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 9 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 10 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 11 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 12 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 14 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 16 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 18 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 19 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปี----
51010159 วัดป่าบุก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20 ปีขึ้นไป----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 นักเรียนทั้งหมด1539-54
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 น้อยกว่า 2 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 2 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 3 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 4 ปี4--4
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5 ปี6--6
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6 ปี51-6
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 7 ปี-6-6
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 8 ปี-9-9
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 9 ปี-6-6
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 10 ปี-6-6
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 11 ปี-6-6
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 12 ปี-5-5
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 13 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 14 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 15 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 16 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 17 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 18 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปี----
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 20 ปีขึ้นไป----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด3054-84
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ น้อยกว่า 2 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 2 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 3 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 4 ปี6--6
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 5 ปี11--11
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 6 ปี10--10
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 7 ปี26-8
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 8 ปี-10-10
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 9 ปี113-14
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10 ปี-6-6
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 11 ปี-9-9
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 12 ปี-6-6
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 13 ปี-3-3
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 14 ปี-1-1
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 15 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 16 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 17 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 18 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 19 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปี----
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปีขึ้นไป----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด3785-122
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ น้อยกว่า 2 ปี----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 2 ปี----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 3 ปี2--2
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 4 ปี10--10
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 5 ปี16--16
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 6 ปี82-10
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 7 ปี114-15
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 8 ปี-10-10
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 9 ปี-16-16
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10 ปี-13-13
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 11 ปี-14-14
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 12 ปี-5-5
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 13 ปี-7-7
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 14 ปี-1-1
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 15 ปี-2-2
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 16 ปี-1-1
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 17 ปี----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 18 ปี----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 19 ปี----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปี----
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปีขึ้นไป----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด28100-128
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ น้อยกว่า 2 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 2 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 3 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 4 ปี5--5
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 5 ปี11--11
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 6 ปี84-12
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 7 ปี315-18
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 8 ปี113-14
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 9 ปี-16-16
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10 ปี-12-12
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 11 ปี-20-20
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 12 ปี-11-11
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 13 ปี-7-7
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 14 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 15 ปี-2-2
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 16 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 17 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 18 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 19 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปี----
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปีขึ้นไป----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด2138-59
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ น้อยกว่า 2 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 2 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 3 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 4 ปี2--2
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 5 ปี10--10
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 6 ปี62-8
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 7 ปี310-13
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 8 ปี-8-8
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 9 ปี-5-5
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10 ปี-2-2
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 11 ปี-6-6
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 12 ปี-2-2
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 13 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 14 ปี-2-2
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 15 ปี-1-1
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 16 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 17 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 18 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 19 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปี----
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปีขึ้นไป----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด429037169
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ น้อยกว่า 2 ปี----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 2 ปี----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 3 ปี4--4
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 4 ปี9--9
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 5 ปี11--11
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 6 ปี72-9
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 7 ปี922-31
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 8 ปี113-14
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 9 ปี-10-10
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10 ปี-20-20
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 11 ปี-13-13
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 12 ปี-8412
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 13 ปี111012
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 14 ปี-11011
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 15 ปี--1010
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 16 ปี--11
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 17 ปี----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 18 ปี--11
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 19 ปี--11
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปี----
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปีขึ้นไป----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ นักเรียนทั้งหมด4612039205
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ น้อยกว่า 2 ปี----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 2 ปี----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 3 ปี5--5
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 4 ปี11--11
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 5 ปี13--13
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 6 ปี124-16
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 7 ปี312-15
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 8 ปี123-24
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 9 ปี-16-16
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10 ปี118-19
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 11 ปี-23-23
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 12 ปี-17926
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 13 ปี-3912
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 14 ปี-21214
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 15 ปี-257
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 16 ปี--11
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 17 ปี--11
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 18 ปี--11
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 19 ปี--11
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปี----
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 20 ปีขึ้นไป----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 นักเรียนทั้งหมด821-29
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 น้อยกว่า 2 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 2 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 3 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 4 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5 ปี2--2
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6 ปี6--6
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 7 ปี-5-5
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 8 ปี-4-4
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 9 ปี-5-5
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10 ปี-3-3
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 11 ปี-1-1
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 12 ปี-2-2
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 13 ปี-1-1
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 14 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 15 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 16 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 18 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 19 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปี----
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 20 ปีขึ้นไป----


ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07