สถิติ/บริการ

1,013

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
คณะกรรมการ10710.56%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด999.77%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา858.39%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง807.90%
ข้อมูลสถานศึกษา807.90%
นร.จำแนกตามอายุ616.02%
สถิติ/บริการ494.84%
นร.จำแนกตามความพิการ484.74%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส474.64%
ผลสอบ O-Net434.24%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ403.95%
นร.จำแนกตามศาสนา353.46%
นร.จำแนกตามสัญชาติ333.26%
บุคลากรเกษียณอายุ313.06%
แนวโน้ม จำนวน นร.302.96%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน282.76%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน232.27%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.222.17%
โครงการในโรงเรียน212.07%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง181.78%
รายงานบริหารงบประมาณ181.78%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน151.48%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน