สถิติ/บริการ

2,260

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา31013.72%
คณะกรรมการ24911.02%
ข้อมูลสถานศึกษา24810.97%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2179.60%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1285.66%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1124.96%
นร.จำแนกตามอายุ1104.87%
สถิติ/บริการ1084.78%
โครงการในโรงเรียน1034.56%
นร.จำแนกตามความพิการ944.16%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ผลสอบ O-Net823.63%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส783.45%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน572.52%
แนวโน้ม จำนวน นร.562.48%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง532.35%
นร.จำแนกตามศาสนา502.21%
นร.จำแนกตามสัญชาติ482.12%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.441.95%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน371.64%
บุคลากรเกษียณอายุ311.37%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน271.19%
รายงานบริหารงบประมาณ180.80%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน