ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 25491
อนุบาล 31561
รวม6915 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15271
ประถมศึกษาปีที่ 26391
ประถมศึกษาปีที่ 35161
ประถมศึกษาปีที่ 43251
ประถมศึกษาปีที่ 55161
ประถมศึกษาปีที่ 63361
รวม271239 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

332154 -88 -1