ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 25381
อนุบาล 33361
รวม8614 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1105151
ประถมศึกษาปีที่ 21915341
ประถมศึกษาปีที่ 3109191
ประถมศึกษาปีที่ 41212241
ประถมศึกษาปีที่ 5910191
ประถมศึกษาปีที่ 6710171
รวม6761128 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7567142 -18