ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24371
อนุบาล 32351
รวม6612 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11561
ประถมศึกษาปีที่ 296151
ประถมศึกษาปีที่ 385131
ประถมศึกษาปีที่ 456111
ประถมศึกษาปีที่ 53691
ประถมศึกษาปีที่ 673101
รวม333164 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

393776 -78