ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2813211
อนุบาล 31418321
รวม223153 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11313261
ประถมศึกษาปีที่ 21213251
ประถมศึกษาปีที่ 31312251
ประถมศึกษาปีที่ 41111221
ประถมศึกษาปีที่ 51210221
ประถมศึกษาปีที่ 667131
รวม6766133 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8997186 -138