ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22571
อนุบาล 34591
รวม61016 -82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14371
ประถมศึกษาปีที่ 273101
ประถมศึกษาปีที่ 33251
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 573101
ประถมศึกษาปีที่ 64371
รวม301848 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

362864 -108 -1