ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21231
อนุบาล 33141
รวม437 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15491
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 33-31
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 64261
รวม191231 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

231538 -48