ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23581
อนุบาล 359141
รวม81422 -202
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 159141
ประถมศึกษาปีที่ 2912211
ประถมศึกษาปีที่ 398171
ประถมศึกษาปีที่ 464101
ประถมศึกษาปีที่ 5811191
ประถมศึกษาปีที่ 64591
รวม414990 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

4963112 -188