ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 282101
อนุบาล 386141
รวม16824 -72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 186141
ประถมศึกษาปีที่ 2512171
ประถมศึกษาปีที่ 32571
ประถมศึกษาปีที่ 4410141
ประถมศึกษาปีที่ 566121
ประถมศึกษาปีที่ 65161
รวม304070 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

464894 -38