ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 26281
อนุบาล 32-21
รวม8210 62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11-11
ประถมศึกษาปีที่ 21-11
ประถมศึกษาปีที่ 3-111
ประถมศึกษาปีที่ 41231
ประถมศึกษาปีที่ 53-31
ประถมศึกษาปีที่ 6----
รวม639 25
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

14519 87 1