ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2108181
อนุบาล 3911201
รวม191938 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1144181
ประถมศึกษาปีที่ 21310231
ประถมศึกษาปีที่ 31612281
ประถมศึกษาปีที่ 457121
ประถมศึกษาปีที่ 5913221
ประถมศึกษาปีที่ 61314271
รวม7060130 86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8979168 98