ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2614201
อนุบาล 34371
รวม101727 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15161
ประถมศึกษาปีที่ 25161
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 44591
ประถมศึกษาปีที่ 547111
ประถมศึกษาปีที่ 63251
รวม231942 -166
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

333669 -138