ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 277141
อนุบาล 377141
รวม141428 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12681
ประถมศึกษาปีที่ 239121
ประถมศึกษาปีที่ 31781
ประถมศึกษาปีที่ 47181
ประถมศึกษาปีที่ 53581
ประถมศึกษาปีที่ 62351
รวม183149 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13251
มัธยมศึกษาปีที่ 22571
มัธยมศึกษาปีที่ 35381
รวม101020 3

รวมทั้งสิ้น

425597 1011