ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 148121
อนุบาล 21118291
อนุบาล 3612181
รวม213859 43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11113241
ประถมศึกษาปีที่ 21512271
ประถมศึกษาปีที่ 3137201
ประถมศึกษาปีที่ 477141
ประถมศึกษาปีที่ 51010201
ประถมศึกษาปีที่ 6134171
รวม6953122 -86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

9091181 -49