ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22571
อนุบาล 32791
รวม41216 62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11231
ประถมศึกษาปีที่ 23251
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 53471
ประถมศึกษาปีที่ 65271
รวม181735 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

222951 38