บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010172
PERCODE 6 หลัก510310
กระทรวง 10 หลัก1051510310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ชื่อ (อังกฤษ)banpalao poopang
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510310
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3020268
Longitude
99.068309
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก