วัดศรีดอนชัย
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010166
PERCODE 6 หลัก510272
กระทรวง 10 หลัก1051510272
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดศรีดอนชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Watsridonchai
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-287-0604
อีเมล์แอดเดรสwatsridonchai2015@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510272
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6519199
Longitude
99.0660577
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก