วัดป่าสัก
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010163
PERCODE 6 หลัก510269
กระทรวง 10 หลัก1051510269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าสัก
ชื่อ (อังกฤษ)Watpasak school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-985392
อีเมล์แอดเดรสwadpasak_school@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510269
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6485046
Longitude
99.1087243
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก