วัดสันทราย
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010162
PERCODE 6 หลัก510268
กระทรวง 10 หลัก1051510268
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสันทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Watsansai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-501139
อีเมล์แอดเดรสwatsansaischool@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510268
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6586472
Longitude
99.1033039
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก