วัดบ้านธิ
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010161
PERCODE 6 หลัก510267
กระทรวง 10 หลัก1051510267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านธิ
ชื่อ (อังกฤษ)Wadbanthi
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-501585
อีเมล์แอดเดรสwadbanthi_school@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510267
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6473019
Longitude
99.1320039
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
5 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.