บ้านดอนตอง
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010160
PERCODE 6 หลัก510079
กระทรวง 10 หลัก1051510079
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนตอง
ชื่อ (อังกฤษ)dontong school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่แรง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-557165
อีเมล์แอดเดรสDontongschool@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510079
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4942954
Longitude
98.8976865
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก