วัดป่าบุก
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010159
PERCODE 6 หลัก510078
กระทรวง 10 หลัก1051510078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าบุก
ชื่อ (อังกฤษ)watpabook
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่แรง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-557165
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510078
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4951254
Longitude
98.9086846
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก