บ้านหนองเงือก
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010158
PERCODE 6 หลัก510081
กระทรวง 10 หลัก1051510081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเงือก
ชื่อ (อังกฤษ)bannongnguak
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่แรง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-521987
อีเมล์แอดเดรสnongnguak@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510081
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4828038
Longitude
98.9093218
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก