วัดบ้านดอน
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010157
PERCODE 6 หลัก510080
กระทรวง 10 หลัก1051510080
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านดอน
ชื่อ (อังกฤษ)WATBANDON
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่แรง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-572441
อีเมล์แอดเดรสwatbandonschool@outlook.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510080
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4927919
Longitude
98.9255421
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก