บ้านกองงาม
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010156
PERCODE 6 หลัก510082
กระทรวง 10 หลัก1051510082
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกองงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankongngam
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่แรง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-521747
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510082
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5110061
Longitude
98.912629
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก