วัดช้างค้ำ
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010154
PERCODE 6 หลัก510085
กระทรวง 10 หลัก1051510085
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดช้างค้ำ
ชื่อ (อังกฤษ)CHANGKAM SCHOOL
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะกอก
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-030331
อีเมล์แอดเดรสmakokcenter@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510085
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4614079
Longitude
98.9140089
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก