บ้านป่าตาล
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010151
PERCODE 6 หลัก510087
กระทรวง 10 หลัก1051510087
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าตาล
ชื่อ (อังกฤษ)Patan School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงน้อย
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-005330
อีเมล์แอดเดรสpidsamai035@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510087
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.480325
Longitude
98.9359019
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก