บ้านสะปุ๋ง
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010149
PERCODE 6 หลัก510088
กระทรวง 10 หลัก1051510088
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะปุ๋ง
ชื่อ (อังกฤษ)bansapung
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงน้อย
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-521828
อีเมล์แอดเดรสsapongschool11@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510088
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4894335
Longitude
98.9360065
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก