บ้านป่าซาง
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010148
PERCODE 6 หลัก510075
กระทรวง 10 หลัก1051510075
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าซาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPASANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-521881
อีเมล์แอดเดรสbanpasang_school@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510075
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5264558
Longitude
98.9380772
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก