บ้านล้องหนองหอย
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010147
PERCODE 6 หลัก510077
กระทรวง 10 หลัก1051510077
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านล้องหนองหอย
ชื่อ (อังกฤษ)Banlongnonghoi
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-521996
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510077
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5180571
Longitude
98.9277952
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก