บ้านฉางข้าวน้อย
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010146
PERCODE 6 หลัก510076
กระทรวง 10 หลัก1051510076
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฉางข้าวน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Banchangkaownoi School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-521654
อีเมล์แอดเดรสchangkaownoi@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510076
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5081299
Longitude
98.9430632
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก