วัดบ้านก้อง
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010144
PERCODE 6 หลัก510095
กระทรวง 10 หลัก1051510095
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านก้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Bankong School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากบ่อง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-521661
อีเมล์แอดเดรสban-kongsch2010@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5386461
Longitude
98.9340195
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก