วัดบ้านเหล่า
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010143
PERCODE 6 หลัก510091
กระทรวง 10 หลัก1051510091
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านเหล่า
ชื่อ (อังกฤษ)watbanloa
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเรือน
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-593474
อีเมล์แอดเดรสwatbanloa@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510091
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5117272
Longitude
98.8952154
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก