บ้านหนองดู่
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010142
PERCODE 6 หลัก510090
กระทรวง 10 หลัก1051510090
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองดู่
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongdu
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเรือน
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-004185
อีเมล์แอดเดรสnds104@outlook.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510090
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5213323
Longitude
98.8948274
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก