วัดเจดีย์สามยอด
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010139
PERCODE 6 หลัก510094
กระทรวง 10 หลัก1051510094
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเจดีย์สามยอด
ชื่อ (อังกฤษ)watjedeesamyod
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเรือน
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-593252
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5042283
Longitude
98.8643034
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก