บ้านหนองผ้าขาว
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010137
PERCODE 6 หลัก510105
กระทรวง 10 หลัก1051510105
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผ้าขาว
ชื่อ (อังกฤษ)nongphakao school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำดิบ
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-529539
อีเมล์แอดเดรสNPK51010137@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4498565
Longitude
98.7929458
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก