บ้านไร่ดง
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010134
PERCODE 6 หลัก510102
กระทรวง 10 หลัก1051510102
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่ดง
ชื่อ (อังกฤษ)Raidongschool
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำดิบ
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-508082
อีเมล์แอดเดรสraidongschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510102
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4702288
Longitude
98.8470061
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก