บ้านห้วยอ้อ
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010133
PERCODE 6 หลัก510109
กระทรวง 10 หลัก1051510109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยอ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAYOR
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำดิบ
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-508743
อีเมล์แอดเดรสhuayor@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4491447
Longitude
98.8197107
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก