วัดน้ำดิบ
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010132
PERCODE 6 หลัก510108
กระทรวง 10 หลัก1051510108
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดน้ำดิบ
ชื่อ (อังกฤษ)Wadnamdib
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำดิบ
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-508696
อีเมล์แอดเดรสsurachet.ron@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510108
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4594874
Longitude
98.8333838
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก