บ้านเหล่าป่าก๋อย
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010131
PERCODE 6 หลัก510107
กระทรวง 10 หลัก1051510107
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าป่าก๋อย
ชื่อ (อังกฤษ)Laopakoi School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำดิบ
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-508574
อีเมล์แอดเดรสLaopakoiSchool2494@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510107
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4343351
Longitude
98.8070743
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก