บ้านป่ารกฟ้า
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010130
PERCODE 6 หลัก510106
กระทรวง 10 หลัก1051510106
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่ารกฟ้า
ชื่อ (อังกฤษ)Pharokfa
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำดิบ
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-508699
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4368557
Longitude
98.7950284
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก