วัดนครเจดีย์
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010128
PERCODE 6 หลัก510115
กระทรวง 10 หลัก1051510115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนครเจดีย์
ชื่อ (อังกฤษ)nakornchedee
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-555255
อีเมล์แอดเดรสnakornjd@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510115
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.446789
Longitude
98.8836026
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก