บ้านโทกน้ำกัด
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010127
PERCODE 6 หลัก510114
กระทรวง 10 หลัก1051510114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโทกน้ำกัด
ชื่อ (อังกฤษ)BANTOKNAMKAD
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-555380
อีเมล์แอดเดรสtoknamkad@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510114
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4351524
Longitude
98.871446
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก