บ้านโป่งรู
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010126
PERCODE 6 หลัก510113
กระทรวง 10 หลัก1051510113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งรู
ชื่อ (อังกฤษ)pongru
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-555135
อีเมล์แอดเดรสpongru1959@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510113
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.427718
Longitude
98.8817745
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก